สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7

 

คณะำกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน สภ.เชียงขวัญ กต.ตร.สภ.เชียงขวัญ

 

น.ส.ลำปาง อารีเอื้อ
ประธานกรรมการ
พ.ต.อ.พงศธร สิทธิสาร
ผกก.สภ.เชียงขวัญ/รองประธานกรรมการ
พ.ต.ท.สงัด เอี่ยมทราย
กรรมการ
พ.ต.ท.พิชัย จันทรัตน์
กรรมการ
พ.ต.ท.เสรี อุทิศ
กรรมการ
     
นายวีระ วรวัฒน์
กรรมการ
น.ส.จันทร์วาล ปราสาร
กรรมการ
นายวงค์ทัย ผดุงสมัย
กรรมการ
     
นายวานิช จันทะชำนิ
กรรมการ
นายสุนตัน บำรุงเอื้อ
กรรมการ
ด.ต.ทวี ศรีลัย
กรรมการ
     
ายวงเดือน มนตรีโพธิ์
กรรมการ
นายชัยยา เอนกศิิริ
กรรมการ
นายจันดี พร้อมบัวป่า
กรรมการ
     
 
 
 
นายบุญหลาย คำภักดี
กรรมการ
 
พ.ต.ท.หญิงนุชประวีณ์ หรั่งน้ำทิพย์
เลขานุการ
ด.ต.กิตติภณ มีทรัพย์สกล
ผู้ช่วยเลขานุการ
จ.ส.ต.วุฒาพร คำแหง
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ