สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
งานป้องกันปรามปราม
พ.ต.ท.พิชัย จันทรัตน์
อง ผกก.ป.สภ.เชียงขวัญ

 

ร้อยเวร 20

 
พ.ต.ท.เสรี อุทิศ
 
ร.ต.ท.วิริยะ ชนเก่าน้อย
 
สิบเวร
 
ด.ต.อำนาจ จำนงกิจ
ด.ต.อรัญ จันทร์เต็ม
ด.ต.วิจิตร ภาชนะวรรณ
 
ยามสถานี
 
 
 
 
ด.ต.ประสิิทธิ์ คัมภิรานนท์
 
จ.ส.ต.สุเนตร ชรารัตน์
จ.ส.ต.ไพบูลย์ ธานีวรรณ
 
พนักงานวิทยุ
 
 
 
ด.ต.หทัย พาบุดดา
 
ด.ต.ปรีชา แน่นอุดร
จ.ส.ต.จารึก สิงห์น้อย
ส.ต.อ.สุนันต์ คำวิไชย
 
สายตรวจตำบลหมูม้น
 
 
 
 
ด.ต.ประสิทธ ิ์ ไชยคุณ
 
ด.ต.ภิญโญ นิติพจน์
ด.ต.สมยศ ปฏิโก
 
พลขับรถร้อยเวร
 
 
 
 
ด.ต.ไพบูลย์ ไกรแก้ว
 
ด.ต.สุรระมิตร วันทา
ด.ต.สมคิด บุตรนัย


 สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ