สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7
ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
 

อ่า่นสมุดเยี่ยมชม
งานจราจร

พ.ต.ท.เสรี อุทิศ
ด.ต.ประยุทธ วรวัฒน์
ด.ต.ไพบูลย์ อรุณรัตน์
ด.ต.พจน์ บุตรสามาลี
ด.ต.สยาม โตล่ำ
จ.ส.ต.อำพันธ์ สังสีโห

 

 

 

 

 

 


สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th.

กลับ