สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7
ท่านเป็นผู้เข้าลำดับที่

Dual Drill
  

งานสืบสวน

พ.ต.ท.พิชัย จันทรัตน์
อง ผกก.ป.สภ.เชียงขวัญ
พ.ต.ท.ศิริมิตร กมลศิลป์์
สว.สส.สภ.เชียงขวัญ

 

 
 
 
 
ด.ต.เรืองเดช ดิษฐเนตร
 
ด.ต.วิมนต์ ส่ิ่วสำแดง
จ.ส.ต.สุเทพ ศรีระศาสตร์
ด.ต.พรทิพย์ ชรารัตน์
 
ด.ต.ประจักษ์ กัญญาวุธ

 

 ทำเนียบสัญญาบัตร
งานอำนวยการ
งานคดี
งานสืบสวน
งานจราจร
สายตรวจรถจักรยานยนต์
งานป้องกันปราบปราม
ชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์
ข้อมูลท้องถิ่น

คณะกรรมการ กต.ตร.
พันธะสัญญาสถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th./

ลับ