สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7


สถานที่ท่องเที่ยว
วัดใหญ่พระศรีมหาธาตุ

ตั้งอยู่บ้านพระเจ้า ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงขวัญ และเป็นที่ตั้งของพระธาตุเก่าแก่ตั้งเมื่อ
พ.ศ.2459 วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี ชาวอำเภอเชียงขวัญ จะจัดงานบุญประจำปีเพื่อ
ทำพิธีสักการะองค์พระธาตุตั้งแต่วันขึ้น 13,14,15 ค่ำเดือน 4 เป็นประจำทุกปี

ภาพถ่าย

...

..
สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ