สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7

สายตรวจรถยนต์์
พ.ต.ท.พิชัย จันทรัตน์
อง ผกก.ป.สภ.เชียงขวัญ
พ.ต.ท.เสรี อุทิศ
สวป.สภ.เชียงขวัญ
ร.ต.ท.วิริยะ ชนเก่าน้อย
รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ
ด.ต.สมพงษ์ พันธะไชย
ด.ต.วิทยา รอเสนา
ด.ต.สมบูรณ์ นิใจ
ด.ต.เวียง สะณารักษ์ื
ด.ต.วิชาญ สีหาโมกข์
จ.ส.ต.ทองเลื่อน น้อมระวี
ด.ต.ร่วมมิตร นาเมืองรักษ์
ด.ต.สุพจน์ ศรีขัดเค้า
ด.ต.พิชิต พัฒนาศูร

 

 

สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th

กลับ