สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ ยินดีต้อนรับด้วยการบริการสู่ระบบสากล ฉับไว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโทร.0-4350-9146-7 <คนไทยรักกัน มีความคิดต่างกันได้ แต่ไม่ใช้ความรุนแรง >
งานธุรการ
 
 
 
 
ด.ต.สวัสดิ์ เพ็ชรทอง
ด.ต.อรรคเดช สายรัตน์
ด.ต.กิตติภณ มีทรัพย์สกล

 

 
ร.ต.ต.หญิง อุบล บุญเรืองลือ
 
 

ธุรการการเงิน

 

 

 
ด.ต.สมยศ ชมภูวิเศษ
ด.ต.สมจร ชินทวัน
จ.ส.ต.ธนชาติ เมฆวิไล
 

ประจำวัน

 

 

ด.ต.ทวีป มุลลีปุ้ม
ด.ต.วรายุทธ ขุราษี
 

เดินรายงาน

 
 

วิทยาการ

 
 
 

 

 

งานสารสนเทศ

 
ด.ต.จิรศักดิ์ นิลเกษม

 

  


สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
โทร. 0-4350-9146,0-4350-9147
http://chaingkwan.roiet.police.go.th.

กลับ